logo_POIIB-zpr-small

Aktualności

W dniu 4 grudnia 2023 r. Kazimierz Roszkowski, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego spotkał się z Krzysztofem Ciuńczkiem, Przewodniczacym Rady Podlaskiej OIIB. Przedstawiciele obu instytucji omówili przypadki kwestionowania możliwości projektowania obiektów

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia wątpliwości dotyczące skrajni jezdni i obustronnych pasów bezpieczeństwa, a także projektowania w tzw. trudnych warunkach.
Narastają przepychanki pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego a nadzorem budowlanym, co opóźnia proces budowlany, a w niektórych przypadkach go paraliżuje.
W praktyce projektowej często zastanawiamy się co oznaczają rzędne na mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych. Szczególnie gdy dotyczy to urządzeń podziemnych. Wyjaśniamy jak określają to przepisy.
MRiT przygotowało bazę wiedzy dotyczącą reformy systemu planowania przestrzennego, której zasadnicza część weszła w życie 24 września 2023 r.
Mimo zaprzestania prac legislacyjnych mających na celu wdrożenie SOPAB, trwają prace techniczne i jutro rozpoczyna się pilotaż systemu.

Dnia 09.11.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Procedury poprzedzające roboty budowlane ciągle się wydłużają, mimo zmian prawnych mających za cel uproszczenia. Projekt techniczny pokazuje, że potrafią one być jeszcze bardziej uciążliwe - przeciągając się na etap tuż

Dnia 07.11.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

Ciekawa wyszukiwarka aktów prawnych, nie tylko polskich. Jest to lepsza wersja polskiego ISAP obejmująca swoim zasięgiem całą UE. ELI jest wykorzystywany

W Monitorze Polskim opublikowano kolejną rekordową podwyżkę stawek za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Od 1 stycznia 2024 r. ceny wzrosną o ok. 15%. Tym samym pobity zostanie

Próbujemy rozwiać stale powracające wątpliwości o wymaganej szczegółowości projektu budowlanego w kontekście czy musi on być projektem wykonawczym.
Skip to content