logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Aktualności

Informujemy o zmianie WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzisiaj opublikowano także tekst jednolity Prawa budowlanego.

Na stronie RCL właśnie pojawił się właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Informujemy o zmianie WT jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Wprowadza się też roczne vacatio legis ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków.

W ramach cyklu edukacyjnego: „Ciekawe interpretacje GUNB”, udzielono odpowiedzi na pytanie dotyczące zawartości projektu architektoniczno-budowlanego w kontekście rzut fundamentów. Odpowiedź GUNB jest jednoznaczna: Z obowiązujących przepisów wynika, że w projekcie

GUNB udostępnił obszerne materiały ze szkolenia, którego głównym tematem był Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB). Wśród nich film oraz pisemne odpowiedzi na blisko 200 pytań. Jest to wartościowy materiał, z którym

Informujemy o przesunięciu terminu wejścia w życie przepisów dotyczących WT jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz formy projektu budowlanego

Dzisiaj wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Dokument znajduje się tutaj . W znacznej części jest on podobny do rządowego

Rząd postanowił o usunięciu 60 miesięcznego terminu utrzymującego w mocy rozporządzenia wydawane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane, po którym miały zostać wydane nowe

W czwartek 15 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących projektantów, gestorów sieci i geodetów: PZiTS, SEP, SGP, SITK, IGCP – poświęcone problemom w trakcie koordynacji sieci uzbrojenia

Przed rozpoczęciem sezonu budowlanego w marcu 2024 r. GUNB zorganizuje szkolenie online poświęcone Elektronicznemu Dziennikowi Budowy.
Podsumowanie obowiązków właścicieli i zarządców istniejących i nowych obiektów budowlanych w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego.
W mijajacym roku liczba rocznych zmian Prawa budowlanego pobiła kolejny rekord. W atykule dokonano ich przeglądu w telegraficznym skrócie.
Skip to content