logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

O nas

Procedury budowlane utrudniają Ci pracę zawodową?

Potrzebujesz wsparcia, nie wiesz kiedy wejdą w życie nowe przepisy Szukasz aktualnych wniosków lub ujednoliconych aktów prawa? Masz wątpliwości w interpretacji obowiązujących przepisów?

Trafiłeś we właściwe miejsce! Postaramy się pomóc w rozwiązaniu tych i wielu innych problemów.

Naszym celem jest zrobić wszystko, aby spożytkować potencjał inżynierów budownictwa na pracę twórczą, zamiast na walkę z biurokracją.

Zespół Prawno-Regulaminowy Podlaskiej OIIB

Na kadencję 2022-2026 został powołany uchwałą nr 11/OR/22 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2022 r. 

Treść uchwały wraz ze szczegółowym opisem zadań oraz składem członków ZPR dostępna jest tutaj.

Od 2014 r. zakres zadań ZPR POIIB został rozszerzony i oprócz dotychczasowych obowiązków związanych z opiniowaniem projektów aktów prawnych zajmuje się dodatkowo:

  • rozpatrywaniem wniosków członków POIIB w sprawach z zakresu naruszenia ich interesu zawodowego,
  • rozpatrywaniem wniosków członków POIIB, a także własnymi postulatami – w sprawach z zakresu wyjaśnień obowiązujących przepisów związanych z budownictwem.

Nasz zespół

Andrzej Falkowski

Przewodniczący ZPR POIIB
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Mariusz Kłokowski

Członek ZPR POIIB
Posiada uprawnienia budowlane:

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Tomasz Konrad Olewiński

Członek ZPR POIIB
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Monika Urban-Szmelcer

Prawnik Biura POIIB
Monika ma wykształcenie prawnicze, pomaga merytorycznie członkom ZPR w wypełnianiu ich obowiązków, a także bezpośrednio członkom POIIB w ich problemach - w szerokim zakresie nie tylko przepisów związanych z budownictwem, czy interpretacji zakresu uprawnień budowlanych, ale też prawa cywilnego.

Marcin Kijek

Członek ZPR POIIB
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Karol Paweł Mor

Członek ZPR POIIB
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Piotr Żabicki

Członek ZPR POIIB
Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Skip to content