ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/ 

 

Działalność ZPR

Pomoc prawna

Narzędzia

Opinie i orzeczenia

Publikacje

Kalendarz legislacyjny

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Kontakt z ZPR

Adres: ul. Legionowa 28,

            lok. 103B, Białystok

Telefon: (85) 742-49-30

E-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Ujednolicone teksty przepisów

Administracja i inne

 • Ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego - link

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej - link

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - link

 • Ustawa - Prawo wodne - link

 • Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne - link

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - link

 

 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska - link

 • Ustawa o ochronie przyrody - link

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - link

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - link

 

Środowisko

Drogi i planowanie przestrzenne

 • Ustawa o drogach publicznych - link

 • Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - link

 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (od 21.09.2022) - link

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - link

 

 • Ustawa - Prawo budowlane - link

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - link

 • Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - link

 • Ustawa - Prawo energetyczne - link

 

Budownictwo ogólnie

 


 

Data ostatniego ujednolicenia aktów prawnych: 17.09.2022 r.

 

Szukasz innego ujednoliconego przepisu? 

Informację o tekstach wszystkich aktualnych aktów prawnych dotyczących budownictwa znajdziesz na naszej stronie: narzędzia 

Pomoc & informacje

25 listopada 2022
W wyniku interwencji podejmowanych przez Podlaską OIIB, wspieranych dodatkowo przez PIIB, zmianie ma ulec sposób dokonywania uzgodnień projektów infrastruktury na terenach kolejowych. Niestety proces ten niepokojąco się wydłuża - dzisiaj do naszej izby trafiło pismo, z którego wynika, że zakończenie
22 listopada 2022
SOPAB to system, o którym mieliśmy okazję już pisać klik – z którym część osób zajmujących się procesem inwestycyjnym wiąże spore nadzieje. Jednak planowane zmiany przepisów wprowadzające ten system zaczynają budzić niepokój. Nie mniejszym niepokojem napawają również inne propozycje zawarte
21 listopada 2022
Jak informowaliśmy w pierwszej części artykułu klik – właściciele lub zarządcy budynków wielolokalowych mają obowiązek wyposażenia takich obiektów w ciepłomierze lub w podzielniki kosztów ogrzewania, a także w wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej - z funkcją zdalnego odczytu. W
14 listopada 2022
Właściciele lub zarządcy budynków wielolokalowych od ponad roku mają obowiązek (z pewnymi wyjątkami, o czym za chwilę) wyposażenia takich obiektów w ciepłomierze lub w podzielniki kosztów ogrzewania, a także w wodomierze do pomiaru ciepłej wody użytkowej - z funkcją zdalnego
09 listopada 2022
W odpowiedzi na pismo Prezesa PIIB dotyczące Wzorców i Standardów (WiS) w hierarchii aktów prawnych przy projektowaniu dróg publicznych, wypowiedziało się Ministerstwo Infrastruktury. W stanowisku ministerstwa stwierdza się m.in., że: "Ponadto fakt, że wzorce i standardy są przeznaczone do dobrowolnego

Aktualności 

pomagamy inżynierom budownictwa

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB