logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Opinie i orzeczenia

Opinie organów państwa i orzeczenia sądowe

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia wątpliwości dotyczące skrajni jezdni i obustronnych pasów bezpieczeństwa, a także projektowania w tzw. trudnych warunkach.
MRiT przygotowało bazę wiedzy dotyczącą reformy systemu planowania przestrzennego, której zasadnicza część weszła w życie 24 września 2023 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwraca uwagę na nieprawidłowość oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami w przypadku, gdy wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na

Po kilku przypadkach niezrozumiałego stosowania przepisów w zakresie projektu technicznego przez organy nadzoru budowlanego na terenie Białegostoku, Podlaska OIIB wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o analizę problemu.  Minister udzielił

Uprzednio pisaliśmy o zdumiewającym przypadku, w którym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) zażądał dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy podziemnej sieci uzbrojenia terenu – projektu technicznego (PT), przy czym zrobił to po

O tym jak istotne jest terminowe załatwianie spraw przekonał się organ AAB, który zbędnie przedłużył postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę, za co w efekcie organ drugiej instancji naliczył mu

Skip to content