logo_POIIB-zpr-small

Aktualności

Przypominamy, że od dnia 18 września 2023 r. protokół z kontroli okresowych przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), powinien być sporządzany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną

Dnia 15.09.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Dzisiaj prawdopodobnie po raz ostatni zaktualizowaliśmy poradnik ” Prawo budowlane po zmianach w 2020-2022„. Aktualizacja wiąże się z tym, że w dniu 03.09.2023 r. nastąpiła zmiana art. 34 ust. 3b, zgodnie z

Od blisko roku, tj. początku października 2022 r. toczył się proces konsultacji publicznych bardzo dużych zmian w prawie budowalnym klik, który obok wartych wprowadzenia rozwiązań, np. system SOPAB, zawierał bardzo kontrowersyjne

Pod dotychczasowym adresem  e-budownictwo.gunb.gov.pl Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nowe wydanie serwisu eBudownictwo. Portal umożliwia dostęp do wszystkich usług cyfrowych w budownictwie, tj. do następujących aplikacji i systemów GUNB: Poprzez portal można także przejść do

Interesujące dane dotyczące dostępu do danych o właścicielach nieruchomości w poszczególnych krajach UE przedstawił Waldemar Izdebski w artykule „Dane katastralne w krajach UE”, opublikowanym na portalu Geoforum: https://geoforum.pl/news/33910/dane-katastralne-w-krajach-ue . Z załączonych przykładów wynika

Dnia 29.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1722) Data

Przegłosowany przez Sejm 17 sierpnia br. projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (druk sejmowy 3522), wprowadza do Prawa budowlanego kolejne niebezpieczne rozwiązania –

Dnia 24.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:  Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z

Często zastanawiamy się czym w praktyce różni się mapa do celów projektowych, od aktualnej mapy zasadniczej. Przykładowo projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu na naradę koordynacyjną można sporządzić na jednej z takich map. W związku

Rozwiązanie, które mogło zrewolucjonizować sposób prowadzenia postępowań administracyjnych w procesie inwestycyjnym przepadło. Chodzi o System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB). Na stronie ZPR pisaliśmy o nim kilkukrotnie, ostatnio niestety w

Dnia 08.08.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno‑budowlanego,

Skip to content