logo_POIIB-zpr-small

Aktualności

Cyfryzacja postępowań z zakresu ochrony środowiska Jutro, tj. 27 stycznia 2023 r., wchodzą w życie przepisy umożliwiające wykorzystanie formularzy elektronicznych przy załatwianiu kolejnych spraw w procedurach związanych z ochroną środowiska. Dotyczy to

Dnia 09.01.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z

Od 27 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy, które w dość istotny sposób zmieniają możliwości prowadzenia dziennika budowy. Dzisiaj zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22

Mamy czasem do czynienia z sytuacją, w której decyzja o warunkach zabudowy (np. WZ lub ULICP) została wydana przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest to oczywiście sprzeczne z treścią art.

W sierpniu 2022 r. poddano konsultacjom projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (UC130). Ma on za zadanie wdrożyć dyrektywę Parlamentu

Dzisiaj został uruchomiony system c-KOB, czyli Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. Od dzisiaj więc każdy właściciel i zarządca może prowadzić książkę obiektu w postaci elektronicznej pod adresem: https://c-kob.gunb.gov.pl/. Przypominamy, że obecnie właściciele i zarządcy obiektów

Druga część artykułu opisującego owiązki właścicieli budynków wielolokalowych w zakresie wyposażenia ich w ciepłomierze lub w podzielniki, a także w wodomierze do pomiaru CWU - z funkcją zdalnego odczytu.
Artykuł opisuje obowiązki właścicieli budynków wielolokalowych w zakresie wyposażenia ich w ciepłomierze lub w podzielniki kosztów ogrzewania, a także w wodomierze do pomiaru CWU - z funkcją zdalnego odczytu.

Od dnia 21 września 2022 r. wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych stały się jednym ze zbiorów zasad wiedzy technicznej w rozumieniu art. 5 ust.

Skip to content