logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 1/2024

Dnia 29.03.2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r. poz. 474)  

Data wejścia w życie: 01.04.2024 r. 
 

Zmiana dotyczy:

Zmianie ulegnie wyłącznie data wejścia w życie przepisów. Są one opatrywane przez MRiT tagiem #StopPatodeweloperka. Przesunięcie tej daty nastąpi z dnia 1 kwietnia 2024 r. na dzień 1 sierpnia 2024 r.
Dodatkowy okres 4 miesięcy ma umożliwić poszczególnym podmiotom ukończenie prac nad projektami, które zostały już rozpoczęte w październiku 2023 r. Wtedy bowiem została podpisana nowelizacja rozporządzenia, o którym pisaliśmy w informacji nr 14/2023.

Publikacja:

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/474

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002442 


Dnia 29.03.2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2024 r. poz. 473)  

Data wejścia w życie: 01.04.2024 r. ., z wyjątkiem:

§ 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.
 

Zmiana dotyczy:

W tym przypadku również zmianie ulegnie wyłącznie data wejścia w życie przepisów: z dnia 1 kwietnia 2024 r. na dzień 1 sierpnia 2024 r.
O zakresie nowelizacji tego rozporządzenia pisaliśmy z kolei w informacji nr 13/2023.

Zachowano natomiast nowy przepis obowiązujący od 1 kwietnia 2024 r., który nakłada obowiązek dołączenia do części opisowej projektu technicznego analizy w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych.
Tego rodzaju analiza jest wymagana wobec wszystkich budynków mieszkalnych o więcej niż jednym lokalu, a więc nawet tzw. „bliźniaki”, „szeregówki”, oraz oczywiście budynki wielorodzinne.

Publikacja:

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/473

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002405

Skip to content