logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Kalendarz legislacyjny

Informacje prawne na bieżąco

Kliknij na zaznaczony dzień, aby poznać przepisy, które tego dnia wejdą w życie

Ze względu na dużą ilość zmienianych aktów prawnych, poniższe informacje powstają w wyniku subiektywnego wyboru najważniejszych z nich. 

W zależności od aktu prawnego umieszczonego w kalendarzu, link odeśle Cię do:

  • informacji przygotowanej przez ZPR i/lub

  • bezpośrednio do zmienianego przepisu w serwisie Wolters, do którego dostęp ma każdy członek Izby po zalogowaniu się do Portalu PIIB.

Kalendarz Wydarzenia

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw.

P pt.

S sob.

N niedz.

2 wydarzenia,

Dz.U.2023.2405 Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.2023.2442 Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

1 wydarzenie,

Dz.U.2023.1904 Zmiana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

Dnia 09.11.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Dnia 07.11.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.

Dnia 15.09.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Dnia 29.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1722)  

Dnia 24.08.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z

Skip to content