logo_POIIB-zpr-small

Aktualności

Coraz częściej słyszy się o „niezamierzonych” samowolach budowlanych. Dochodzi do nich np., gdy w PZT lub PAB projektanci wskazują projektowaną instalację lub samodzielny obiekt konstrukcyjny towarzyszący budynkowi – jako uwzględnione „w

Dnia 27 i 28 lipca 2023 r. zostały opublikowane w Dz. U. komunikaty Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące wdrożenia systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), o których informowaliśmy

Dnia 27 i 28 lipca 2023 r. zostały opublikowane w Dz. U. komunikaty Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące wdrożenia systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), o których informowaliśmy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwraca uwagę na nieprawidłowość oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami w przypadku, gdy wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB zwrócił się do Ministra Rozwoju i Technologii z prośbą o likwidację zbędnych barier administracyjnych w procesie budowlanym. Prośba dotyczyła likwidacji przepisów, które nakładają na inwestora (a przez

Przypominamy, że zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych nie posiadające na dokumencie daty ważności tracą ważność w dniu 01.01.2024 r. – dotyczy to wszystkich zaświadczeń wydanych przez jednostki dozoru technicznego na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r.

W zeszły piątek został przyjęty przez Sejm, a w wczoraj (20 czerwca 2023 r.) trafił do Senatu projekt ustawy  o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Na naszych oczach dzieje się to, czego się obawialiśmy pod koniec zeszłego roku – kolejne postępowania w budownictwie pozbawiane są możliwości obsługi przez system SOPAB. Do Sejmu wpłynął właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy

Po kilku przypadkach niezrozumiałego stosowania przepisów w zakresie projektu technicznego przez organy nadzoru budowlanego na terenie Białegostoku, Podlaska OIIB wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o analizę problemu.  Minister udzielił

Dnia 31.05.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.

Dnia 19.05.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz.

W marcowym artykule pisaliśmy o zdumiewającym przypadku, w którym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) zażądał dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy podziemnej sieci uzbrojenia terenu – projektu technicznego (PT), przy czym zrobił to po

Skip to content