logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Czy w projekcie architektoniczno-budowlanym wymagany jest rzut fundamentów?

W ramach cyklu edukacyjnego: „Ciekawe interpretacje GUNB”, udzielono odpowiedzi na pytanie dotyczące zawartości projektu architektoniczno-budowlanego w kontekście rzut fundamentów.

Odpowiedź GUNB jest jednoznaczna: Z obowiązujących przepisów wynika, że w projekcie architektoniczno-budowlanym nie musi być zawarty rzut fundamentów.

Jest to zgodne z intencją nowelizacji prawa budowlanego, która miała na celu przeniesienie do projektu technicznego rozwiązań czysto konstrukcyjnych, tj. elementów nie podlegających sprawdzeniu przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

W szerszym uzasadnieniu powyższego stanowiska wskazano przede wszystkim, że zbędne stało się przedkładanie organowi administracji architektoniczno-budowlanej tych części projektu, które nie są przez niego sprawdzane. Pracownicy organów administracji nie mają obowiązku posiadać uprawnień budowlanych i dlatego ocena rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie budowalnym jest poza ich kompetencją.

W podsumowaniu GUNB stwierdził również:

Dlatego należy rozważyć, czy przedstawienie rzutu fundamentów w projekcie architektoniczno-budowlanym służyłoby wykonaniu któregoś z wymogów określonych w prawie budowlanym. Rysunek fundamentu, tj. elementu podziemnego, który służy jedynie powiązaniu obiektu budowlanego z gruntem w celu zapewnienia bezpiecznego osiadania konstrukcji, nie obrazuje układu przestrzennego obiektu, jego formy architektonicznej, ani sposobu użytkowania. W projekcie architektoniczno-budowlanym powinna znaleźć się informacja o sposobie posadowienia obiektu. Obowiązek ten jest powtórzony w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wskazano w nim także, że sam sposób posadowienia obiektu powinien być wskazany w projekcie technicznym. Oba te obowiązki są jednak formułowane w kontekście geotechniki i powinny być wykonane w ramach dokumentacji sporządzanej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Pełna treść opinii znajduje się na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ciekawe-interpretacje-gunb-rzut-fundamentow-w-projekcie-architektoniczno-budowlanym.

Skip to content