logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Pomoc prawna

Jakiej pomocy oczekujesz?

Informacje o zmianach przepisów budowlanych

Przygotowujemy bieżące informacje dla członków Izby o uchwalonym i opublikowanym prawie – zanim wejdzie ono w życie (o ile jest to możliwe, np.  ze względu na zbyt krótkie vacatio legis).  

Celem tych informacji jest to, aby każdy inżynier budownictwa miał większą szansę na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów lub uwzględnienia ich w ofercie na swoje usługi. 

Masz wątpliwości jak stosować przepis prawa

Jeżeli nie wiesz lub masz wątpliwości jak stosować przepis prawa – możesz zwrócić się do KPR o jego wyjaśnienie.

Członkowie i obsługa prawna Biura Izby starają się w zakresie własnych możliwości udzielić odpowiedzi, posługując się dotychczasowym dorobkiem i doświadczeniem. W sytuacjach szczególnych występujemy o opinie lub wyjaśnienia do odpowiednich organów państwa.  

Doświadczyłeś nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów? Możesz wykorzystać dwie drogi:

Wniosek o ochronę interesu zawodowego

ZPR przyjmuje wnioski o ochronę interesu zawodowego, po rozpatrzeniu których Izba dokonuje interwencji w danej sprawie.

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające nieprawidłowe wymagania organu administracji.

Wniosek o zmianę obowiązujących przepisów

Zgłoś nam przepis wymagający zmiany jeśli:

  • zauważysz jego nieprawidłowe stosowanie przez więcej niż jeden organ administracji,

  • jest wadliwie sformułowany lub nadmiernie biurokratyczny.

Skip to content