logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Publikacje

Publikacje ZPR

ZPR stara się w zależności od potrzeb zrealizować opracowania, które mogłyby być przydatne członkom Izby.

Zaczęliśmy w 2016 r. publikując zbiór informacji z ustaleń i przebiegu konferencji roboczej z udziałem POIIB oraz wojewódzkiego i powiatowych organów nadzoru budowlanego, jaka miała miejsce w dniach 3-4 listopada 2016 r. w Supraślu. Następnie zajęliśmy się zagadnieniami: Kpa w kontekście inżyniera nie będącego zazwyczaj stroną postępowania administracyjnego, a następnie RODO (głośnego wówczas tematu).

Od roku 2018 gorączka legislacyjna spowodowała, że główne siły musieliśmy poświęcić zagadnieniom ustawy o zawodach architekta i inżyniera budownictwa oraz wielokrotnym i bardzo istotnym (niekoniecznie dobrym) zmianom Prawa budowlanego. Stąd kolejne lata przyniosły serię poradników na ten temat: trzy wydania Prawo budowlane po zmianach w latach 2020-2021 (wówczas pod egidą KPR) oraz najnowszy poradnik z 1 sierpnia 2022 r. p.t. „Prawo budowlane po zmianach w 2020-2022 r.”, zawierający edytowalne przykłady okładek poszczególnych elementów projektu budowlanego.

Zachęcamy do lektury. 

Prawo budowlane po zmianach w 2020-2022 r.

Pandemia COVID-19 wywołała potrzebę szybkiej cyfryzacji przepisów, w efekcie na przełomie 2020-2022 r. powstało wiele istotnych zmian Prawa budowlanego. Inną, niestety niefortunną, przyczyną tych zmian był sztuczny podział projektu budowlanego na trzy (a w zasadzie: cztery) części. To wszystko sprawiło, że niezbędna była potrzeba wyjaśniania wielu wątpliwości o nowej formie projektu budowlanego. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał niniejszy poradnik, który w obecnej wersji uwzględnia również zmiany Prawa budowlanego jakie weszły w życie:
  • w sierpniu 2022 r., tj. związane z systemem eCRUB i wynikającym z tego brakiem obowiązku dołączania do projektu budowlanego dokumentów: uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby,
  • w styczniu 2023 r. – związane głównie z systemem EDB, czyli elektronicznym dziennikiem budowy.

Projekt budowlany - komentarz i szablony DOIIB i DOIARP

Bogaty materiał zawierający: wzory okładek, oświadczeń projektantów, a także opisy poszczególnych elementów projektu budowlanego – przygotowały wspólnie: Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP i Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Należy jednak mieć na uwadze, że zawiera on w sobie elementy, które nie są obowiązkowe do zastosowania, choć często zwyczajowo są umieszczane na projekcie budowlanym, np. nazwę pracowni projektowej. Większość z takich dobrowolnych składników została opisana komentarzach każdego pliku.

Wzorując się na tym opracowaniu należy również pamiętać, że pochodzi ono z marca 2022 r., natomiast od 1 sierpnia 2022 r. osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie muszą dołączać do projektu budowlanego dokumentów: uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby. 

Inżynier wdraża RODO

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z tej okazji, w szczególności z uwagi na powszechne szaleństwo w interpretacjach jakie wokół tego tematu zaczęło się odbywać, przygotowaliśmy poradnik, którego celem było pokazanie na przykładzie jednoosobowej działalności gospodarczej Inżyniera, jak należy spełnić wymagania RODO.  

Inżynier w postępowaniu administracyjnym

Celem publikacji jest próba wyłowienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego narzędzi pomocnych inżynierowi w trakcie kontaktów z urzędami. 

Staraliśmy się wyłuskać z ustawy te metody, które są dostępne dla osoby nie będącej stroną postępowania – gdyż w takiej roli zazwyczaj inżynier występuje. Mając jednak świadomość, że zdarzają się sytuacje dysponowania pełnomocnictwem udzielonym przez Inwestora, przedstawiamy również narzędzia jakimi dysponują osoby będące w takiej sytuacji. 

Nie podpadnij szeryfowi 😉

Celem publikacji jest próba wyłowienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego narzędzi pomocnych inżynierowi w trakcie kontaktów z urzędami. 

Staraliśmy się wyłuskać z ustawy te metody, które są dostępne dla osoby nie będącej stroną postępowania – gdyż w takiej roli zazwyczaj inżynier występuje. Mając jednak świadomość, że zdarzają się sytuacje dysponowania pełnomocnictwem udzielonym przez Inwestora, przedstawiamy również narzędzia jakimi dysponują osoby będące w takiej sytuacji. 

Skip to content