logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Skrajnia jezdni w świetle nowych przepisów – stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

Członkowie naszej Izby zgłaszali wątpliwości interpretacyjne przepisów w zakresie skrajni jezdni i obustronnych pasów bezpieczeństwa. W związku z tym Podlaska OIIB wystąpiła z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o analizę i stanowisko w tej sprawie. W szczególności w zakresie możliwości zmniejszenia szerokości obustronnych pasów bezpieczeństwa wynoszących 0,50 m przy projektowaniu dróg publicznych.

Poruszyliśmy także kwestię stosowania rozwiązań projektowych w tzw. trudnych warunkach.

Oba wątki dotyczyły głównie przebudowy istniejących dróg.

Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury, która znajduje się pod tekstem.


W zakresie wyznaczania skrajni jezdni (w tym pasów bezpieczeństwa) dróg zamiejskich i ulic ministerstwo jako właściwe wskazało stosowanie rozwiązania zawartego w tab. 12.1.2 „Wytycznych wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic” (WR-D-21). Więcej na temat wzorców i standardów (WiS) pisaliśmy tutaj.

Przykład ten obrazuje chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni z zachowaniem skrajni jezdni w tym pasów bezpieczeństwa.

Schemat wzajemnego usytuowania skrajni jezdni i skrajni chodnika

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

Odnośnie natomiast kwestii stosowania rozwiązań projektowych w tzw. trudnych warunkach MI potwierdziło, że:

„…możliwość taka dotyczy wyłącznie tych przepisów, które zawierają w sobie takie dopuszczenie (wyrażone wprost). Nie jest to dopuszczenie o charakterze ogólnym, pozwalającym na niestosowanie przepisów rozporządzenia co do zasady. Możliwości niestosowania przepisów rozporządzenia zostały bowiem określone enumeratywnie w § 2 PTB.”

Korespondencja:

Skip to content