logo_POIIB-zpr-small

Start pilotażu systemu SOPAB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poinformował o starcie od jutra (16.11.2023 r.) Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB). Weźmie w nim udział 20 organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Jest to na razie podstawowa wersja systemu (MVP). Ma ona pozwolić na elektroniczne tworzenie i obsługę niezbędnych dokumentów, w zakresie procesu budowlanego. Testy będą służyły do zebrania uwag od użytkowników i w efekcie dalszy rozwój funkcjonalności.

Fragment ekranu systemu SOPAB

Źródło: strona internetowa GUNB https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/blizej-cyfrowego-budownictwa-start-pilotazu-systemu-sopab

O systemie SOPAB pisaliśmy już na naszym portalu, np. tutaj – niestety w związku z coraz bardziej okrajaną funkcjonalnością i ostatecznym zakończeniu prac legislacyjnych nad wprowadzeniem go w życie. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw były zbyt kontrowersyjne. Ostatecznie spowodowały one odrzucenie w lipcu 2023 r. przez sejmową Komisję Infrastruktury w całości tego projektu.

Miejmy nadzieję, że techniczny rozwój tego projektu, pozwoli na powrót do uchwalenia prawnych ram funkcjonowania SOPAB w pełnym zakresie. Pierwotne założenia tego systemu były bowiem bardzo ambitne i rodziły nadzieję na rewolucję w procesie inwestycyjno-budowlanym.


W docelowej postaci SOPAB zakładał szereg rozwiązań ułatwiających przebieg procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym m.in.:

  • koordynacja działań wszystkich organów, które zaangażowane są w proces wydawania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla danej inwestycji – w jednym miejscu i poprzez wymianę komunikacji pomiędzy organami,
  • wyeliminowanie konieczności przesyłania dokumentów papierowych,
  • brak wstrzymywania biegu spraw, ciągłość w przyjmowaniu wniosków i wydawaniu decyzji np. w okresie pandemii, czy możliwość załatwiania spraw i kontaktowania się z urzędem drogą elektroniczną, a przez to stały dostęp do statusu swojej sprawy, bez konieczności wizyt lub telefonów do urzędu jedynie w wyznaczonych dniach i godzinach.
Skip to content