logo_POIIB-zpr-small

Narady koordynacyjne w świetle negatywnych uwag gestora sieci

Warto przypomnieć, że od 31 lipca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. Poz. 1374). Dokonało ono istotnej zmiany w zakresie narad koordynacyjnych, o której być może zbyt mało się mówi.


Otóż chodzi o sytuację, w której w trakcie narady koordynacyjnej jeden z jej uczestników zawiera negatywne stanowisko do projektowanej trasy sieci.
Od daty obowiązywania nowego rozporządzenia nawet w takim przypadku starosta jest zobowiązany do umieszczenia w bazie GESUT trasy tej sieci (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Przed tą datą starosta mógł wnieść projektowaną trasę sieci wyłącznie wtedy, gdy stanowiska uczestników tej narady były jednomyślne i pozytywne (§ 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Dz. U. z 2015 r. poz. 1938).

Biorąc pod uwagę fakt, że protokół z narady koordynacyjnej nie jest obowiązkowym załącznikiem do projektu budowlanego lub wniosku o pozwolenie na budowę, należy zauważyć, że nawet negatywne stanowisko uczestnika narady nie uniemożliwia realizacji inwestycji.

Warto mieć świadomość istnienia tego przepisu, gdy żądania uczestnika narady są przesadzone.

Natomiast pamiętajmy, że każdą taką uwagę należy dogłębnie przeanalizować pod kątem również własnego interesu. Wadliwie zaprojektowane rozwiązania narażają bowiem projektanta na szereg konsekwencji jeśli uwaga była słuszna – zawodowych, prawnych, czy finansowych.

Skip to content