logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Projekt techniczny w procesie budowlanym – stanowisko GINB

Po kilku przypadkach niezrozumiałego stosowania przepisów w zakresie projektu technicznego przez organy nadzoru budowlanego na terenie Białegostoku, Podlaska OIIB wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o analizę problemu. 

Minister udzielił odpowiedzi, ale w ślad za tym poszły również działania Pani Doroty Cabańskiej – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, której stanowisko otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym.

To stanowisko zostało skierowane do wszystkich wojewódzkich organów nadzoru budowlanego, z prośbą o poinformowanie o powyższym organów nadzoru budowlanego stopnia powiatowego.

Stanowisko to jest całkowicie zbieżne z wcześniejszą opinią MRiT, ale jednocześnie stanowi dodatkowe potwierdzenie organu nadrzędnego nad służbami nadzoru budowlanego, o roli i ewentualnych wymaganiach jakie mogą one stawiać wobec projektu technicznego.

Pada w nim również oczywiste, ale dobrze podsumowujące całą sytuację sformułowanie (wyróżnienie redakcyjne):

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), zwanej dalej „ustawą”, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2.


Oczywistym jest jednak, że w przypadku inwestycji, dla których nie wymaga się sporządzenia projektu technicznego, nie ma również obowiązku załączania projektu technicznego do ww. zawiadomień i wniosków. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do absurdu.

Odpowiedź GINB z dnia 26 maja 2023 r. znak: DPR.022.228.2023 znajduje się tutaj.  

Skip to content