logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

MRiT o oświadczeniu kierownika budowy w przypadku niespełniającego wymagań wskaźnika EP w świadectwie charakterystyki energetycznej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwraca uwagę na nieprawidłowość oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami w przypadku, gdy wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, określona w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, przekracza wartości określone w § 329 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: WT).


W związku z powyższym w trakcie budowy należy w pierwszej kolejności zwracać szczególną uwagę na rodzaj rozwiązań budowlanych mających wpływ na wskaźnik EP, które podlegają ewentualnym zmianom – w szczególności, gdy wskaźnik EP mieści się blisko granicy dopuszczalnych wartości.

Choć MRiT nie zwróciło na to uwagi, to ze względu na fakt, że w praktyce świadectwo charakterystyki energetycznej zazwyczaj sporządza inna osoba niż charakterystykę energetyczną dołączoną do PT, do takiej rozbieżności hipotetycznie może również dojść pomimo wykonania robót budowanych zgodnie z projektem budowlanym. 

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

2)    oświadczenie kierownika budowy:
a)    o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

Ze stanowiska MRiT wynika więc, że w przypadku, gdy wartość wskaźnika EP określona w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, przekroczy wartości zawarte w WT, oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami byłoby niewłaściwe.  


Stanowisko MRiT dostępne jest tutaj.  

Skip to content