logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.
Loading Events

Kalendarz

Dnia 07.11.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2405)

Data wejścia w życie: 01.04.2024 r.

Zmiana dotyczy:
w rozporządzeniu zmianie ulegają trzy kwestie:

*powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych – przepis wskazuje wprost, że do powierzchni tej nie wlicza się balkonów, tarasów, gzymsów i loggii,

*powierzchnia całkowita budynku – pomniejsza się ją o powierzchnię tarasów, balkonów i loggii,

*w części opisowej projektu technicznego należy umieścić analizę w zakresie rozwiązań technicznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Będzie ona obowiązkowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

 

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2405

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679

Skip to content