27 czerwca 2023
Przypominamy, że zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych nie posiadające na dokumencie daty ważności tracą ważność w dniu 01.01.2024 r. - dotyczy to wszystkich zaświadczeń wydanych przez jednostki dozoru technicznego na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r.
 
Warunkiem bezpłatnego przedłużenia ich ważności, w tym i w następnych latach, na kolejne 5 albo 10 lat (okres ważności uprawnień jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji) jest złożenie wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia w jednostce dozoru technicznego, która taki dokument pierwotnie wydała (UDT,TDT, WDT) nie później niż do 3 miesięcy 
przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia. 
Dla zaświadczeń obecnie bezterminowych najpóźniejszym terminem złożenia wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego będzie więc dzień 30.09.2023 r. 
 
Więcej na ten temat w komunikacie MRiT:  https://tiny.pl/cgnxz .

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Tracą ważność bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi lub konserwacji urządzeń
technicznych

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/