Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

07 grudnia 2022

Odstąpienia od PZT i PAB, zmiany w PT - stanowisko GUNB

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego szczegółowo wyjaśniono kwestię zmian nieistotnych w projekcie budowlanym.

Zwrócono przy tym uwagę na odrębność kwalifikacji odstąpień w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT) oraz architektoniczno-budowlanego (PAB), od zmian wprowadzanych w projekcie technicznym (PT). 

 

Zagadnienia te są szczególnie ważne w świetle obecnie obowiązujących przepisów w zakresie kwalifikacji odstąpień, w szczególności nowej treści art. 36a ust. 6, obowiązującego od dnia 10.08.2022 r. - o którym sygnalizowaliśmy w informacji o zmianach przepisów nr 5/2022 klik. Od tego bowiem dnia zamiast wprowadzać zmiany do projektu, projektant dołącza odpowiednie informacje w zakresie planowanych odstąpień (jako odrębny rysunek i opis) do dokumentacji budowy.
Poniżej cytujemy treść stanowiska GUNB z wytłuszczeniem istotnych spostrzeżeń.

 

 

****

„ (...)W ocenie GUNB odstąpienia, o których mowa w art. 36a ustawy – Prawo budowlane, to różnice pomiędzy tym, jak zostaną wykonane roboty, w odniesieniu do tego, jak zostały zaplanowane w projekcie. Odstąpienia to nie zmiany w projekcie. Odstąpienia to zrealizowanie obiektu w sposób inny niż przewidziano w projekcie.

 

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy – Prawo budowlane projektant formalnie nie dokonuje żadnych zmian w projekcie. W trybie art. 36a ust. 6 projektant kwalifikuje planowane do zrealizowania roboty jako istotnie albo nieistotnie odbiegające od projektu, natomiast przepis ten nic nie mówi na temat zmieniania samego projektu (projektant dołącza do dokumentacji budowy odpowiednie informacje: rysunek i opis dotyczące tego odstąpienia). Gdyby projektant nanosił zmiany na projekt, wówczas nie musiałby dołączać dodatkowego dokumentu do dokumentacji budowy, bo sam projekt stanowi dokumentację budowy. Należy zatem uznać, że zmiany są opisane na tym dodatkowym dokumencie, a nie na samym projekcie.

 

Czynność polegająca na dokonywaniu zmian w projekcie ma miejsce w przypadku odstąpienia od projektu technicznego (art. 36b ust. 2).

 

Tym samym, skoro art. 36a nie przewiduje wprowadzania zmian nieistotnych na projekcie, to nie sposób nałożyć na osoby składające oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego obowiązku zamieszczania w oświadczeniu zastrzeżenia, że wykonały go zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, do którego wprowadzono zmiany, skoro tak naprawdę żadne zmiany nie zostały do projektu zagospodarowania działki lub terenu wprowadzone.

 

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym (art. 34 ust. 3c), jedynie w takim przypadku osoby opracowujące i sprawdzające projekt mogą z pełną odpowiedzialnością złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy.

 

****

 

Wyjaśnienie - art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawa budowlanego brzmi:


4a.     Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:
(...)
2)    oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/