logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Wzorce i standardy przy projektowaniu dróg publicznych – stanowisko MI

W odpowiedzi na pismo Prezesa PIIB dotyczące Wzorców i Standardów (WiS) w hierarchii aktów prawnych przy projektowaniu dróg publicznych, wypowiedziało się Ministerstwo Infrastruktury.

W stanowisku ministerstwa stwierdza się m.in., że:

Ponadto fakt, że wzorce i standardy są przeznaczone do dobrowolnego stosowania oznacza, że nie stanowią one obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane oraz że nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Tym samym zaprojektowanie drogi zgodnie z wytycznymi określonymi we wzorcach i standardach nie powoduje automatycznie spełnienia obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane. Natomiast we wzorcach i standardach można znaleźć rekomendowaną metodę spełnienia obligatoryjnych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Nie jest to jednak jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie. Jeżeli projektant uzna, że inne rozwiązanie gwarantuje spełnienie wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, będzie mógł je zastosować. Bowiem, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania ponosi projektant. Wzorce i standardy stanowią więc jeden ze zbiorów zasad wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. Inaczej mówiąc stanowią zbiór zasad, wytycznych, wzorów i standardów, opracowanych przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny, rekomendowanych do stosowania przy projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu dróg publicznych.”  

Pytanie Prezesa PIIB do Ministra Infrastruktury znajduje się tutaj.
Odpowiedź dostępna jest tutaj.  

Skip to content