logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

MRiT odpowiada na wątpliwości dotyczące nowego Prawa budowlanego

Wiceminister Rozwoju i Technologii odpowiedział na prośbę o rozstrzygniecie szeregu wątpliwości dotyczących nowego Prawa budowlanego, obowiązującego od 19.09.2020 r., w tym m.im. w zakresie:

  • dołączenia do PZT i PAB wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
  • trybu usuwania nieprawidłowości, określony w art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, a także wezwania do usunięcia braków na podstawie art. 64 § 2 K.p.a.,
  • żądania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę podziemnej sieci uzbrojenia terenu (np. wodociągowej, cieplnej, gazowej, elektroenergetycznej lub innej) – PAB, jeżeli projektant stwierdził, że całość problematyki może być przedstawiona w PZT,
  • żądania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dołączenia do PZT obejmującego projektowaną sieć uzbrojenia terenu, rysunku profilu tej sieci, w sytuacji gdy zgodnie z § 24 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, rysunek ten jest elementem projektu technicznego nie podlegającego zatwierdzeniu, 
  • żądania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej podpisania PZT przez projektanta sprawdzającego, skoro z treści art. 20 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane wynika, że projektant zapewnia sprawdzenie wyłącznie PAB i PT,
  • żądania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej od projektanta, pod rygorem odmowy wydania pozwolenia na budowę, uzupełnienia oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej poprzez wskazanie podstawy prawnej i publikatora ustawy w tym oświadczeniu, w przypadku gdy z treści art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy – Prawo budowlane nie wynika taki obowiązek,
  • żądania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej od inwestora dołączenia PZT (gdy przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowę jest instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku w oparciu o PAB tej instalacji), w przypadku gdy żaden fragment tej instalacji nie przebiega w gruncie poza budynkiem, lecz jedynie zaczyna się w szafce z kurkiem gazowym umieszczonym na ścianie zewnętrznej budynku.

Pytania do ministerstwa znajdują się tutaj.
Odpowiedź MRiT jest tutaj.  

Skip to content