logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

GUNB o podpisach projektantów w projekcie budowlanym

W załączonym dokumencie GUNB odpowiada w sprawach:
– podpisów projektanta i innych osób sporządzających projekt budowlany w postaci papierowej i elektronicznej,
– podpisów pod oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

GUNB stwierdza m.in.:


… na stronie tytułowej zamieszcza się podpis osoby, o której mowa w pkt 3 – w przypadku strony tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w postaci papierowej. W przypadku dokumentacji projektowej sporządzanej w postaci elektronicznej osoba, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 i ust. 3, biorąca udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w postaci elektronicznej w zakresie objętym plikiem komputerowym opatruje ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym § 7 ust. 4. rozporządzenia).

(…)
Tym samym należy uznać, że tylko jeden projektant (ten, który zapewnia, w razie potrzeby, udział w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności) składa oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Osoby biorące udział w opracowaniu projektu budowlanego, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo budowlane, nie mają obowiązku składania takiego oświadczenia.

Stanowisko GUNB znajduje się tutaj.

Skip to content