Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

09 listopada 2022

Wzorce i standardy przy projektowaniu dróg publicznych - stanowisko MI

W odpowiedzi na pismo Prezesa PIIB dotyczące Wzorców i Standardów (WiS) w hierarchii aktów prawnych przy projektowaniu dróg publicznych, wypowiedziało się Ministerstwo Infrastruktury.

 

W stanowisku ministerstwa stwierdza się m.in., że:

"Ponadto fakt, że wzorce i standardy są przeznaczone do dobrowolnego stosowania oznacza, że nie stanowią one obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane oraz że nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Tym samym zaprojektowanie drogi zgodnie z wytycznymi określonymi we wzorcach i standardach nie powoduje automatycznie spełnienia obowiązków wynikających z ustawy - Prawo budowlane. Natomiast we wzorcach i standardach można znaleźć rekomendowaną metodę spełnienia obligatoryjnych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Nie jest to jednak jedyne możliwe do zastosowania rozwiązanie. Jeżeli projektant uzna, że inne rozwiązanie gwarantuje spełnienie wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, będzie mógł je zastosować. Bowiem, zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania ponosi projektant. Wzorce i standardy stanowią więc jeden ze zbiorów zasad wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane. Inaczej mówiąc stanowią zbiór zasad, wytycznych, wzorów i standardów, opracowanych przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny, rekomendowanych do stosowania przy projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu dróg publicznych."  

 

Więcej na temat nowego systemu wymagań do obowiązkowego i dobrowolnego stosowania przy projektowaniu dróg publicznych pisaliśmy w artykule: Wzorce i standardy przy projektowaniu dróg publicznych.

 

Pytanie Prezesa PIIB do Ministra Infrastruktury znajduje się tutaj.
Odpowiedź dostępna jest tutaj.  

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/