logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

System EDB

Elektroniczny Dziennik Budowy

Od 27 stycznia 2023 r. inwestor (lub jego pełnomocnik) po otrzymaniu pozwolenia na budowę i założeniu konta w systemie EDB może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie, zamiast tradycyjnego dziennika budowy w postaci papierowej – dziennika w postaci elektronicznej (EDB).

Usługa dostępna jest:

 • pod adresem: https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/ (dostęp przez komputer lub laptop),
 • albo bezpośrednio z aplikacji EDB instalowanej na smartfon lub tablet – do pobrania w sklepach Apple Store i Google Play.
 

Logowanie do systemu odbywa się przez usługę Węzła Krajowego za pomocą trzech dowolnych metod uwierzytelnienia: profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna

Po otrzymaniu dostępu do dziennika w postaci elektronicznej inwestor może w systemie EDB dodać pozostałych uczestników procesu budowlanego, tj.: kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionego przedstawiciela inwestora. Od tego momentu będą oni mieli dostęp do tego dziennika i będą mogli dokonywać w nim wpisów.

Instrukcja obsługi EDB dostępna jest tutaj, natomiast na filmie pokazano jak założyć EDB.

Informacje praktyczne wynikające z przepisów

Od 27 stycznia 2023 r. zasady prowadzenia nowego dziennika budowy (zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej) opisane są nie tylko w przepisach Prawa budowlanego (art. 47a – 47v), a także w nowym rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

Aktualne i ujednolicone wersje tych aktów są dostępne na naszej stronie: [LINK]

O różnicach pomiędzy zasadami prowadzenia dzienników założonych od 27 stycznia 2023 r. a wcześniejszymi, napisaliśmy w artykule: [LINK]

1. Dziennik budowy założony od 27 stycznia 2023 r. w postaci papierowej, będzie można zamienić w dowolnym momencie na dziennik w postaci elektronicznej. Natomiast EDB może być kontynuowany wyłącznie w postaci elektronicznej!

To ważna informacja dla kierowników budowy i innych uczestników procesu budowlanego, którzy być może nie czują się jeszcze na siłach aby zdecydować się na uczestnictwo w procesie budowlanym z takim dziennikiem – przed podjęciem funkcji należy więc upewnić na jaką postać tego dokumentu zdecyduje się inwestor.  

2. W przypadku prowadzenia EDB:

 1. inwestor udostępnia ten dziennik w systemie EDB pozostałym uczestnikom procesu budowlanego i innym uprawnionym osobom,
 2. kierownik budowy albo kierownik robót udostępnia ten dziennik w systemie EDB:
  • geodecie uprawnionemu wykonującemu na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa,
  • upoważnionym pracownikom organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych

   – do dokonywania w nim wpisów.  

3System EDB zapewnia inwestorowi możliwość pozbawienia uczestników procesu budowlanego dostępu do dziennika budowy w postaci elektronicznej, jednak nie może ono utrudniać lub uniemożliwiać uczestnikom procesu budowlanego wykonywania praw lub obowiązków wynikających z przepisów. Po zwolnieniu z pełnionej funkcji, osoby pozbawione dostępu do takiego dziennika będą miały jeszcze 14 dni na uzupełnienie w nim wpisów.

4. Przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy inwestor będzie zobowiązany do podania jedynie numeru dziennika (zamiast oryginału), w przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej (EDB).  

5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł wydawać dzienniki budowy w postaci papierowej do 31 grudnia 2029 r. Po tej dacie organy AAB będą mogły wydawać już tylko dostępy do elektronicznych dzienników przez system EDB. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia EDB dotyczy wyłącznie robót budowlanych prowadzonych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

6. Odpowiedzi na szereg dodatkowych dodatkowych pytań znajdują się na stronie GUNB

 

Jeśli chcesz otrzymywać na adres e-mail informacje o tej nowelizacji i innych zmianach przepisów, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

Skip to content