Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Pobierz Informator praktyczny nr 1

Nie podpadnij szeryfowi ;)

Celem publikacji jest próba wyłowienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego narzędzi pomocnych inżynierowi w trakcie kontaktów z urzędami.

 

Staraliśmy się wyłuskać z ustawy te metody, które są dostępne dla osoby nie będącej stroną postępowania – gdyż w takiej roli zazwyczaj inżynier występuje. Mając jednak świadomość, że zdarzają się sytuacje dysponowania pełnomocnictwem udzielonym przez Inwestora, przedstawiamy również narzędzia jakimi dysponują osoby będące w takiej sytuacji.

 

Pobierz poradnik: "Inżynier w postępowaniu administracyjnym"

Inżynier w postępowaniu administracyjnym

Celem publikacji jest próba wyłowienia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego narzędzi pomocnych inżynierowi w trakcie kontaktów z urzędami.

 

Staraliśmy się wyłuskać z ustawy te metody, które są dostępne dla osoby nie będącej stroną postępowania – gdyż w takiej roli zazwyczaj inżynier występuje. Mając jednak świadomość, że zdarzają się sytuacje dysponowania pełnomocnictwem udzielonym przez Inwestora, przedstawiamy również narzędzia jakimi dysponują osoby będące w takiej sytuacji.

 

Pobierz poradnik: "Inżynier wdraża RODO"

Inżynier wdraża RODO

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z tej okazji, w szczególności z uwagi na powszechne szaleństwo w interpretacjach jakie wokół tego tematu zaczęło się odbywać, przygotowaliśmy poradnik, którego celem było pokazanie na przykładzie jednoosobowej działalności gospodarczej Inżyniera, jak należy spełnić wymagania RODO.

 

Link do materiałów dolnośląskich okręgowych Izb

Projekt budowlany - komentarz i szablony DOIIB i DOIARP

Bogaty materiał zawierający: wzory okładek, oświadczeń projektantów, a także opisy poszczególnych elementów projektu budowlanego - przygotowały wspólnie: Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP i Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Należy jednak mieć na uwadze, że zawiera on w sobie elementy, które nie są obowiązkowe do zastosowania, choć często zwyczajowo są umieszczane na projekcie budowlanym, np. nazwę pracowni projektowej. Większość z takich dobrowolnych składników została opisana komentarzach każdego pliku.

 

Wzorując się na tym opracowaniu należy również pamiętać, że pochodzi ono z marca 2022 r., natomiast od 1 sierpnia 2022 r. osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie muszą dołączać do projektu budowlanego dokumentów: uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby.

Pobierz poradnik: "Prawo budowlane po zmianach w 2020-2022 r."

Prawo budowlane po zmianach w 2020-2022 r.

Pandemia COVID-19 wywołała potrzebę szybkiej cyfryzacji przepisów, w efekcie na przełomie 2020-2022 r. powstało wiele istotnych zmian Prawa budowlanego.

Inną, niestety niefortunną, przyczyną tych zmian był sztuczny podział projektu budowlanego na trzy (a w zasadzie: cztery) części. 

To wszystko sprawiło, że niezbędna była potrzeba wyjaśniania wielu wątpliwości o nowej formie projektu budowlanego.

 

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał niniejszy poradnik, który w obecnej wersji uwzględnia również zmiany Prawa budowlanego jakie weszły w życie:

  • w sierpniu 2022 r., tj. związane z systemem eCRUB i wynikającym z tego brakiem obowiązku dołączania do projektu budowlanego dokumentów: uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby,
  • w styczniu 2023 r. - związane głównie z systemem EDB, czyli elektronicznym dziennikiem budowy.

 

 

ZPR stara się w zależności od potrzeb zrealizować opracowania, które mogłyby być przydatne członkom Izby.

 

Zaczęliśmy w 2016 r. publikując zbiór informacji z ustaleń i przebiegu konferencji roboczej z udziałem POIIB oraz wojewódzkiego i powiatowych organów nadzoru budowlanego, jaka miała miejsce w dniach 3-4 listopada 2016 r. w Supraślu. Następnie zajęliśmy się zagadnieniami: Kpa w kontekście inżyniera nie będącego zazwyczaj stroną postępowania administracyjnego, a następnie RODO (głośnego wówczas tematu).

 

Od roku 2018 gorączka legislacyjna spowodowała, że główne siły musieliśmy poświęcić zagadnieniom ustawy o zawodach architekta i inżyniera budownictwa oraz wielokrotnym i bardzo istotnym (niekoniecznie dobrym) zmianom Prawa budowlanego. Stąd kolejne lata przyniosły serię poradników na ten temat: trzy wydania Prawo budowlane po zmianach w latach 2020-2021 (wówczas pod egidą KPR) oraz najnowszy poradnik z 1 sierpnia 2022 r. p.t. "Prawo budowlane po zmianach w 2020-2022 r.", zawierający edytowalne przykłady okładek poszczególnych elementów projektu budowlanego.

Zachęcamy do lektury. 

Publikacje

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/