Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

25 sierpnia 2022

GUNB o podpisach projektantów w projekcie budowlanym

W załączonym dokumencie GUNB odpowiada w sprawach:
- podpisów projektanta i innych osób sporządzających projekt budowlany w postaci papierowej i elektronicznej,
- podpisów pod oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

GUNB stwierdza m.in.:


... na stronie tytułowej zamieszcza się podpis osoby, o której mowa w pkt 3 - w przypadku strony tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w postaci papierowej. W przypadku dokumentacji projektowej sporządzanej w postaci elektronicznej osoba, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 i ust. 3, biorąca udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w postaci elektronicznej w zakresie objętym plikiem komputerowym opatruje ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym § 7 ust. 4. rozporządzenia).

(...)
Tym samym należy uznać, że tylko jeden projektant (ten, który zapewnia, w razie potrzeby, udział w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności) składa oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Osoby biorące udział w opracowaniu projektu budowlanego, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo budowlane, nie mają obowiązku składania takiego oświadczenia.

 

Stanowisko GUNB znajduje się tutaj.
 

 

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/