logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

Rozmowy organizacji branżowych w sprawie narad koordynacyjnych

W czwartek 15 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących projektantów, gestorów sieci i geodetów: PZiTS, SEP, SGP, SITK, IGCP – poświęcone problemom w trakcie koordynacji sieci uzbrojenia terenu.

Sposób funkcjonowania narad koordynacyjnych w wielu miejscach w Polsce jest przedmiotem krytyki. Szczególnie ze strony projektantów, mających nierówną pozycję wobec pozostałych uczestników tych posiedzeń.
Jednocześnie zmieniające się przepisy budzą obawy o coraz powszechniejsze traktowanie narad jako dobrowolnej procedury, czego negatywne skutki wszystkie zainteresowane podmioty mogą wkrótce boleśnie odczuć. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: https://zpr.pdl.piib.org.pl/2023/10/15/dobrowolnosc-narad-koordynacyjnych-wolnosc-czy-pulapka/ .

Celem inicjatywy jest więc próba wspólnego wypracowania takich rozwiązań prawnych, które mogłyby dzisiejsze bolączki wyeliminować. Pozwoliłoby to nie zrażać i nie zniechęcać inwestorów i projektantów do koordynowania projektowanych sieci.
Gdyby cel ten udało się osiągnąć, to projekt rozwiązań prawnych zostałby solidarnie przedstawiony prawodawcy, jako wspólna koncepcja wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Przebieg spotkania

Przed pierwszym spotkaniem kol. Andrzej Falkowski – inicjator wydarzenia, reprezentujący PZiTS (organizator), jednocześnie przewodniczący ZPR Podlaskiej OIIB, przesłał uczestnikom roboczą propozycję proponowanych rozwiązań.
Samo spotkanie służyło głównie uświadomieniu sobie obecnego stanu prawnego i faktycznego, a także wymianie doświadczeń i spostrzeżeń różnych stron uczestniczących w naradach koordynacyjnych. Silnie wybrzmiała potrzeba wprowadzenia rozwiązania, które eliminowałoby nierówną pozycję uczestników narad – w szczególności de facto najsłabszej pozycji projektanta. Wskazywano też na praktyki wykorzystywania narad do nieuzasadnionego odsyłania projektanta do płatnych uzgodnień, poza siedzibą narady. Bez rozwiązania tego typu problemów narady będą miały „złą prasę”, co będzie prowadziło do ich unikania.

W celu ustalenia obiektywnych czynników będących podstawą ewentualnych uwag w protokole z narad koordynacyjnych kol. Falkowski zaproponował do rozważenia prawne unormowanie odległości dla sieci uzbrojenia terenu. Obecnie tylko niewielka część obiektów liniowych posiada takie regulacje. Zapropowane rozwiązanie, pomimo określenia minimalnych odległości pomiędzy uzbrojeniem, umożliwiałoby także ich zmniejszenie w szczególnych sytuacjach – przy zastosowaniu zabezpieczeń lub za zgodą właściciela sieci (tzw. zbliżenia stykowe). Jest to propozycja opracowana przez ZPR POIIB, a jej robocza wersja znajduje się tutaj: https://tiny.pl/dq4tc .
Efektem tej propozycji miałoby być wyeliminowanie takich uwag w protokole, które mogłyby mieć niemerytorycznych charakter.

Po ciekawej wymianie uwag i obserwacji uczestnicy postanowili, że będą kontynuować prace. Kolejne posiedzenie zespołu planowane jest na 7 marca br.
O przebiegu i efektach tych spotkań będziemy na bieżąco informować naszych czytelników.

Skip to content