logo_POIIB-zpr-small
Szukaj
Close this search box.

System c-KOB

System c-KOB

1. Od 1 stycznia 2023 r. właściciel lub zarządca obiektu może założyć książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. System działa pod adresem: https://c-kob.gunb.gov.pl/.

Szczegółowe instrukcje oraz pytania i odpowiedzi na temat c-KOB znajdują sie na stronie: https://c-kob.gunb.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej .

2. Zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia książki obiektu budowlanego co do zasady nie zmienia się (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budownictwa zagrodowego i letniskowego, czy dróg lub obiektów mostowych, dla których prowadzona jest książka drogi lub książka obiektu mostowego).

Aplikacja c-KOB w ramach prowadzenia książki umożliwia wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Inne funkcjonalności systemu to m.in.:

  • funkcja powiadamiania o zbliżających się kontrolach i przeglądach okresowych,
  • automatyczne przekazywanie wymaganych dokumentów organom,
  • niwelowanie ryzyka pracy w obiektach bez aktualnych przeglądów, czy kosztów związanych z karami za użytkowanie obiektów bez aktualnych przeglądów.

3. Wpisu w książce obiektu budowlanego dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy. Jednak w przypadku awarii lub przerwy w działaniu systemu c-KOB, wpisu dokonuje się niezwłocznie po ustaniu tej awarii lub przerwy.

4. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mogli zakładać książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej do 31 grudnia 2023 r.

Natomiast każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który ma lub będzie miał założoną książkę obiektu budowlanego papierową – do dnia 31 grudnia 2026 r. musi założyć książkę obiektu budowlanego w systemie c-KOB, a dotychczasową książkę w postaci papierowej jest zobowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu.

Jeśli chcesz otrzymywać na adres e-mail informacje o tej nowelizacji i innych zmianach przepisów, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

Skip to content