Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

01 czerwca 2023

Projekt techniczny w procesie budowlanym - stanowisko GINB

Po kilku przypadkach niezrozumiałego stosowania przepisów w zakresie projektu technicznego przez organy nadzoru budowlanego na terenie Białegostoku, Podlaska OIIB wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o analizę problemu. 

 

Minister udzielił odpowiedzi, o której pisaliśmy tutaj, ale w ślad za tym poszły również działania Pani Doroty Cabańskiej - Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, której stanowisko otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym.

To stanowisko zostało skierowane do wszystkich wojewódzkich organów nadzoru budowlanego, z prośbą o poinformowanie o powyższym organów nadzoru budowlanego stopnia powiatowego.

 

Stanowisko to jest całkowicie zbieżne z wcześniejszą opinią MRiT, ale jednocześnie stanowi dodatkowe potwierdzenie organu nadrzędnego nad służbami nadzoru budowlanego, o roli i ewentualnych wymaganiach jakie mogą one stawiać wobec projektu technicznego.

Pada w nim również oczywiste, ale dobrze podsumowujące całą sytuację sformułowanie (wyróżnienie redakcyjne):

 

"Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682), zwanej dalej „ustawą”, do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2.


Oczywistym jest jednak, że w przypadku inwestycji, dla których nie wymaga się sporządzenia projektu technicznego, nie ma również obowiązku załączania projektu technicznego do ww. zawiadomień i wniosków. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do absurdu."

 

Odpowiedź GINB z dnia 26 maja 2023 r. znak: DPR.022.228.2023 znajduje się tutaj.  

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/