Złóż wniosek o zmianę przepisów

Zgłoś nam przepis wymagający zmiany jeśli:

  • zauważysz jego nieprawidłowe stosowanie przez więcej niż jeden organ administracji,

  • jest wadliwie sformułowany lub nadmiernie biurokratyczny.

Złóż wniosek o ochronę interesu zawodowego

ZPR przyjmuje wnioski o ochronę interesu zawodowego, po rozpatrzeniu których Izba dokonuje interwencji w danej sprawie. Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające nieprawidłowe wymagania organu administracji.

Złóż wniosek o wyjaśnienie przepisów

Jeżeli nie wiesz lub masz wątpliwości jak stosować przepis prawa - możesz zwrócić się do KPR o jego wyjaśnienie.

 

Członkowie i obsługa prawna Biura Izby starają się w zakresie własnych możliwości udzielić odpowiedzi, posługując się dotychczasowym dorobkiem i doświadczeniem. W sytuacjach szczególnych występujemy o opinie lub wyjaśnienia do odpowiednich organów państwa. 

Przejdź do informacji o zmianach przepisów

Przygotowujemy bieżące informacje dla członków Izby o uchwalonym i opublikowanym prawie - zanim wejdzie ono w życie (o ile jest to możliwe, np.  ze względu na zbyt krótkie vacatio legis). 

 

Celem tych informacji jest to, aby każdy inżynier budownictwa miał większą szansę na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów lub uwzględnienia ich w ofercie na swoje usługi.

Jakiej pomocy oczekujesz?

Doświadczyłeś nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów?

Możesz wykorzystać dwie drogi: 

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/