05 stycznia 2023
W sierpniu 2022 r. poddano konsultacjom projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (UC130). Ma on za zadanie wdrożyć dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 
W ramach tych konsultacji Podlaska OIIB, pomimo braku oficjalnego zaproszenia, zgłosiła swoje uwagi.
Naszym zdaniem projekt ten w kilku aspektach niepotrzebnie wprowadzałby utrudnienia dla społeczeństwa albo nie uwzględniał współczesnych możliwości technicznych lub po prostu życiowych.
Do wszystkich uwag projektodawca odniósł się w tym tygodniu, a z tabelarycznym ich zestawieniem można zapoznać się tutaj (ostatni plik).
 
Projektodawca uznał rację wszystkich naszych uwag (poz. 33-35 tabeli), w tym m.in.:
  • usunie przepisy dotyczące egzaminowania osób uprawnionych do wykonywania ocen ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych, które były bardzo rygorystyczne i niezwykle kosztowne - dalece wykraczające poza wymagania dyrektywy i nakładające na osoby uprawnione obowiązek płatnych i cyklicznych szkoleń w jednej instytucji, bez możliwości zapewnienia szkoleń bezpłatnych (np. przez Izbę),
  • umożliwi opracowanie oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym nie tylko w formie pisemnej, ale również elektronicznej,
  • we wnioskach o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej - zlikwiduje obowiązek określenia dobowej wielkości ładunku zanieczyszczeń ścieków z budynków innych niż przemysłowe. W naszym przekonaniu obowiązek nakazujący nieprofesjonalnym podmiotom określanie takich parametrów jest niemożliwy przez nich do realizacji.

 

Będziemy śledzili dalsze losy tego projektu i na bieżąco informowali o istotnych zdarzeniach z nim związanych.

 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - projekt nowych przepisów

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/