03 listopada 2022
Na bazie własnych doświadczeń, a także sygnałów od aktywnie wykonujących swój zawód inżynierów budownictwa - ZPR przygotował zestawienie najbardziej oczekiwanych zmian przepisów, które uprościłyby proces inwestycyjno-budowlany. 
Tabelaryczne zestawienie tych postulatów znajduje się tutaj.
 
Większość z nich dotyczy czynności realizowanych przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę - gdyż to tam tkwi źródło głównych przeszkód w sprawnej realizacji obiektów budowlanych. Nie są to pomysły rewolucyjne, a mimo tego szacujemy, że w zależności od konkretnego przykładu mogą skrócić proces inwestycyjny budynku wraz z infrastrukturą o wiele miesięcy, a nawet lat.  
 
Zdjęcie miasta
 
 
Mając świadomość, że przelanie intencji konkretnego pomysłu na tekst ustawy nie zawsze jest proste, w tabeli zaproponowaliśmy zarówno hasłowo, jak i szczegółowo treść nowego przepisu, ale dodatkowo również uzasadnienie - pozwalające na ich dostosowanie do języka ustawy, zgodnie z wyrażoną intencją. 
 
Zasadnicze cechy zebranych propozycji to m.in.:
- ich wprowadzenie nie generuje kosztów po stronie budżetu państwa,
- zmniejsza obowiązki organów administracji publicznej, a przez to koszty ich funkcjonowania,
- obywatelom przynosi wymierne korzyści finansowe, a także zmniejsza biurokrację,
- upraszcza proces inwestycyjno-budowlany i porządkuje zasób geodezyjny.
 

Materiał ten, w zależności od zgłoszeń i potrzeb, będzie na bieżąco aktualizowany, a zawarte w nim propozycje będą przedmiotem postulatów środowiska inżynierów o zmiany prawa. 

Za pomocą tego formularza możesz zgłosić nam inny problem lub przepis wymagający zmiany, albo uwagi lub sugestie do przygotowanego materiału.

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Propozycje uproszczenia procesu inwestycyjnego

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/