Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

09 sierpnia 2022

Portal eUDT

Otrzymaliśmy z Urzędu Dozoru Technicznego informację istotną dla osób, które składają wnioski do tej instytucji, o poniższej treści:

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż przestaliśmy przyjmować dokumenty dotyczące inspekcji urządzeń technicznych przesyłane w formie skanu na adres poczty elektronicznej Dokument podpisany i zeskanowany (podobnie jak wysłany faksem) nie spełnia formalnych wymogów dla podpisanych dokumentów.

 

Dokumenty są przyjmowane w formie papierowej z własnoręcznym podpisem zleceniodawcy (Art. 78 § 1 KC) albo w formie elektronicznej - podpisane podpisem kwalifikowanym lub poprzez profil zaufany (Art. 78(1) § 1 KC).

 

Zachęcamy Państwa do korzystania z portalu eUDT, który został zaprojektowany dla naszych Klientów, by ułatwić i uporządkować komunikację z Urzędem. Portal zawiera gotowe formularze przeznaczone do zgłaszania wniosków o wykonanie czynności dozoru technicznego. Zawiera także pełną informację o Państwa urządzeniach objętych dozorem, terminach ważności decyzji czy rozliczeniach z UDT.

 

Aby uzyskać dostęp do informacji na portalu należy:

  1. Zarejestrować się jako użytkownik. Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową https://eudt.gov.pl/
  2. Potwierdzić swoją tożsamość. Portal umożliwia potwierdzenie tożsamości jednym z trzech sposobów:
    1. poprzez węzeł krajowy (profil zaufany, e-dowód),
    2. podpisem kwalifikowanym,
    3. osobiście poprzez wizytę w oddziale/biurze UDT albo przed naszym inspektorem, który wykonuje u Państwa czynności.
  3. Dostarczyć upoważnienie (wzór do pobrania z portalu eUDT) do działania w imieniu danego podmiotu i/lub przedstawić dokumenty rejestrowe (np. KRS, CEIDG).W przypadku pytań prosimy o kontakt z właściwym terenowo oddziałem/biurem UDT, którego dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie: https://www.udt.gov.pl/kontakt-udt .

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/