20 marca 2023

1. Czy istnieje możliwość dokonania poprawek w zatwierdzonym projekcie na etapie odwołania?

 

Tak. W trakcie postępowania odwoławczego (tj. przed organem drugiej instancji) może dojść do sytuacji, w której projekt w postaci elektronicznej zatwierdzony przez organ pierwszej instancji może wymagać uzupełnienia lub korekty.

Jest to możliwe w przypadku drobnych kwestii, na podstawie art. 136 § 1 Kpa.

Przykładowy wyrok z dnia 18 stycznia 2023 r., sygn. II OSK 2433/21 w takiej sprawie niedawno ukazał się tutaj: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0B2800FE0F . Sąd stwierdził m.in.:

 

Sąd I instancji wyraził trafny pogląd, że nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której w trakcie postępowania odwoławczego okaże się, że projekt obarczony jest wadami nieistotnymi, czyli wadami, które są związane z wymogami o charakterze formalnym, a które nie oznaczają istotnych naruszeń, o których mowa w art. 35 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 1 p.b. Wówczas organ odwoławczy jest uprawniony, w ramach kompetencji wynikającej z art. 136 k.p.a., do podjęcia działań polegających na zobowiązaniu inwestora do sanowania nieistotnych nieprawidłowości projektu budowlanego. Jeśli inwestor usunie nieprawidłowości, decyzja organu drugiej instancji jest wydawana w warunkach istnienia sanowanego projektu budowlanego.

 

 

2. Jak dokonać poprawki w projekcie opatrzonym podpisem elektronicznym organu pierwszej instancji

 

Projekt opatrzony podpisem elektronicznym organu, który go zatwierdził oczywiście nie może być modyfikowany, bo utraciłby walor oryginalnego dokumentu.

W związku z powyższym GUNB wspólnie z pracownikami urzędów wojewódzkich zaproponowali rozwiązanie, pokazujące jak należy postępować w takiej sytuacji.

 

Otóż poprawka w danym elemencie projektu budowlanego może być dostarczona w postaci pliku zawierającego tylko tę poprawkę, a nazwa pliku będzie zawierać datę sporządzenia poprawki.

Data w nazwie pliku będzie więc wskazywała na różnicę pomiędzy projektem, a poprawką.

 

Przykłady:

  • w przypadku jednego pliku: PZT_2023.01.15.pdf może zostać skorygowany na PZT_2023.03.16.pdf,
  • w przypadku wielu plików: PZT_1_2023.01.15.pdf oraz PZT_2_2023.01.15.pdf mogą zostać skorygowane na kolejny numer pliku wraz z nową datą, tj. PZT_3_2023.03.16.pdf.

 

Szczegóły ustaleń w tej sprawie GUNB i urzędów wojewódzkich znajdują się tutaj: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ii-spotkanie-grupy-roboczej-z-przedstawicielami-urzedow-wojewodzkich .

 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Poprawki w elektronicznym projekcie budowlanym - na etapie II instancji

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/