10 maja 2023
W nawiązaniu do Informacji o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 4/2023, w której przedstawialiśmy szczegóły nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, publikujemy dzisiaj odpowiedzi Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT na dodatkowe pytania jakie zadała jedna z koleżanek - członkini Podlaskiej OIIB.
 

 

1. Kiedy należy przeprowadzić pierwszą kontrolę systemu ogrzewania ze źródłem ciepła/klimatyzacji?

 

Pierwszą kontrolę systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji należy dokonać w terminie 1 roku od wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą tj. od 28 kwietnia 2023 r.

 

 

2. Co dokładnie w pytaniach i odpowiedziach z dn. 18.04.2023r. oznacza zapis:

"Nie dokonuje się ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości źródła ciepła, w przypadku gdy od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie dokonano zmian w systemie ogrzewania lub połączonym systemie ogrzewania i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku." w odniesieniu do przedziałów czasowych podanych w lit. a)- d).

 

Przy kolejnej kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji nie przeprowadza się kontroli w zakresie doboru wielkości źródła ciepła (lub chłodu), jeżeli w systemie nie wprowadzono żadnych zmian np. modernizacji, wymiany źródła ciepła.

 

 

3. Kto zleca przeprowadzenie kontroli w wyodrębnionym mieszkaniu posiadającym własną księgę wieczystą w przypadkach:

a) mieszkanie posiada własne źródło ciepła (własny kocioł gazowy lub własny mieszkaniowy węzeł ciepła) i/lub własny klimatyzator na balkonie,

b) mieszkanie jest ogrzewane z węzła cieplnego/kotłowni obsługującej cały budynek.

 

Obowiązek poddania budynku kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji należy do właściciela lub zarządcy budynku. Nie przeprowadza się kontroli lokalu tylko całego budynku. To czy dany budynek musi być poddany kontroli zależy od rodzaju źródła ciepła lub chłodu, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy:

 

1. Właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli w zakresie systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, polegającej na:

1) sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł

ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;

2) ocenie efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:

a) dostępnych części systemu klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW,

b) połączonego systemu klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.”

 


 

Inne wyjaśnienia MRiT w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/okresowe-kontrole-systemu-ogrzewania-i-systemu-klimatyzacji-w-budynkach

 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Okresowe kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/