Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

28 lipca 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 8/2023

 

Dnia 27 i 28 lipca 2023 r. zostały opublikowane w Dz. U. komunikaty Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące wdrożenia systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), o których informowaliśmy w Informacji nr 5/2023.

Zmieniają one datę wprowadzenia ww. rozwiązań technicznych z dnia 1 sierpnia 2023 r. na dzień 18 września 2023 r.

 

Powyższa data została określona w następujących komunikatach Ministra Rozwoju i technologii zmieniających poprzednie komunikaty:  

 

 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 62a ust. 5 i 6 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 833(po zmianie: Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1441) - umożliwiające sporządzanie protokołu kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); 
   
 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 832(po zmianie: Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1452); 
   
 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 831(po zmianie:  Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1451); 
   
 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 830(po zmianie: Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1454); 
   
 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 829(po zmianie: Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1453);
   
 • w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art. 27f ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 828(po zmianie: Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 1455). 

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 8/2023

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/