Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

31 maja 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 7/2023

 

Dnia 31.05.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1039)

 

Data wejścia w życie: 01.06.2023 r.

 

Dokument dotyczy:
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680), które traci moc z dniem  01.06.2023 r.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1039 

 

Adres internetowy dokumentu uchylanegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000680 

 


 

Dnia 31.05.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1040)

 

Data wejścia w życie: 01.06.2023 r.

 

Dokument dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773), które traci moc z dniem 01.06.2023 r.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1040 

 

Adres internetowy dokumentu uchylanegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052191864

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem nr 7/2023

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/