Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

19 maja 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 6/2023

 

Dnia 19.05.2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 967)

 

Data wejścia w życie: 03.06.2023 r. z wyjątkiem:
1) art. 1, który wchodzi w życie z dniem 20.05.2023 r.;
2) art. 3, który wchodzi w życie z dniem 07.06.2023 r.

 

Zmiana dotyczy:
Ustawa zmienia m.in. Prawo budowlane w zakresie art. 29, tj. katalogu inwestycji zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Od 3 czerwca 2023 r. jedynie zgłoszeniu będą podlegały: 

  • naziemne silosy na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m,
  • jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  • obiekty budowlane służące przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowane w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Do zgłoszenia takich obiektów należy dołączyć dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Budowa tych obiektów nie będzie wymagała ustanowienia kierownika budowy.

 

Natomiast od tego samego dnia całkowitemu zwolnieniu z jakichkolwiek procedur będą podlegały jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty o prostej konstrukcji, związane z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

O potencjalnych skutkach tego zwolnienia, które odbyło się bez konsultacji publicznych pisaliśmy w tym artykule.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/967

 

Adres internetowy dokumentu zmienianegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682

 

Przebieg procesu legislacyjnegohttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3178

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 6/2023

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/