Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

03 sierpnia 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 6/2022

Dnia 02.08.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (dz. U. z 2022 r. poz. 1620)

 

Data wejścia w życie: 17.08.2022 r.

 

Dokument dotyczy:

Zdaniem prawodawcy obowiązujące dotychczas przepisy § 18 i § 20 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej, dotyczące stosowania w budynkach zaworów hydrantowych 52, generowały szereg wątpliwości interpretacyjnych, stąd w § 19 rozporządzenia doprecyzowano, że zawory hydrantowe 52 powinny być stosowane w budynkach wysokich i wysokościowych, mających więcej niż jedną kondygnację nadziemną.

 

Z kolei nowe przepisy zawarte w § 39 związane są głównie z wnioskami Najwyższej Izby Kontroli skierowanymi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z kontroli dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów państwowych.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001620

Adres internetowy dokumentu zmienianegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719

Przebieg konsultacji publicznychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12353073/katalog/12827729#12827729

 

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/