Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

06 maja 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 3/2022

Dnia 20.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 848)

 

Data wejścia w życie: 05.05.2022 r.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000848  

 

 


 

 

Dnia 28.04.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice odkryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 919)

 

Data wejścia w życie: 13.05.2022 r.

 

Adres internetowy dokumentuhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000919 

 


 

 

Dnia 05.05.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (dz. U. z 2022 r. poz. 956)

 

Data wejścia w życie: 20.05.2022 r.

 

Zmiana dotyczy:
Rozporządzenie doprecyzowuje przepisy w dotyczące przewodów wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000956
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001912

 

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/