Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

02 kwietnia 2022

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 2/2022

Dnia 31.03.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 715)

 

Data wejścia w życie: 03.04.2022 r.

 

Zmiana dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 913), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000715 

 

 


 

 

Przypominamy, że serwis https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ pozwala na przygotowanie wszystkich obowiązujących wniosków w procedurach budowlanych. W ostatnich dniach udostępniony został nowy elektroniczny formularz - Uzupełnienie wniosków. Umożliwia on inwestorom uzupełnienie braków formalnych lub usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez organ w wezwaniu lub postanowieniu.

Link bezpośredni: https://e-Budownictwo.gunb.gov.pl/#epb_for_uzu. Uzupełnienie wniosku składanego elektronicznie może nastąpić, gdy:

  • wniosek wymaga podania dodatkowych wyjaśnień,
  • wniosek wymaga załączenia brakujących dokumentów,
  • wniosek wymaga załączenia uzupełnionych dokumentów.

 

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/