Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

10 stycznia 2023

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem Nr 1/2023

 

Dnia 09.01.2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

 

Data wejścia w życie: 27.01.2023 r.

 

Dokument dotyczy:

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób wydawania i prowadzenia dziennika budowy w postaci papierowej i elektronicznej, w tym dokonywania wpisów;
2) format dziennika budowy w postaci papierowej;
3) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy - „system EDB”.

 

Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686), które straci moc z dniem 27 stycznia 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557).

 

Informację o różnicach pomiędzy „starym” a "nowym" dziennikiem, a przede wszystkim o dzienniku w postaci elektronicznej (system EDB) - opublikowaliśmy na stronie ZPR.


Bieżące informacje o elektronicznych sposobach komunikacji w procesie budowlanym prezentujemy na stronie: https://zpr.pdl.piib.org.pl/cyfryzacja.

 

Adres internetowy dokumentu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000045 .

 

Informacja o zmianach przepisów związanych z budownictwem

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/