28 sierpnia 2023

Przegłosowany przez Sejm 17 sierpnia br. projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (druk sejmowy 3522), wprowadza do Prawa budowlanego kolejne niebezpieczne rozwiązania – choć mające charakter błędów legislacyjnych.

 

Otóż domy zwolnione z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę o powierzchni zabudowy powyżej 70m2 pierwotnie miały być budowane z obowiązkiem ustanowienia kierownika budowy – tak przewidywał projekt ustawy zmieniającej Prawo budowlane, który ostatecznie upadł na etapie sejmowej Komisji Infrastruktury (druk sejmowy 3336).
Jednak ostateczna wersja uchwalona przez Sejm, do której przeniesiono część zagadnień z tego projektu - NIE ZAWIERA OBOWIĄZKU USTANOWIENIA KIEROWNIKA BUDOWY (nie dokonano niezbędnych zmian w art. 42 Pb!).

 

Nie wiadomo, czy było to świadome działanie prawodawcy, czy to jednak wynik pośpiechu w jakim ta ustawa została przegłosowana przez Sejm.

O tym, że jest to wynik pośpiechu świadczyć mogą również inne niedopatrzenia o bardzo poważnych konsekwencjach:

  • brak zmian w art. 45 spowoduje, że inwestor takiej budowy nie będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy,
  • brak zmian w art. 45a ust. 3a Pb spowoduje, że inwestor takiej budowy nie będzie zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej oraz danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
  • brak zmian w art. 57 ust. 1ba Pb spowoduje, że inwestor takiej budowy nie będzie zobowiązany do złożenia dwóch oświadczeń: o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej, a także o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi,
  • z kolei brak zmian w art. 93 pkt 14 Pb spowoduje, że inwestor nie będzie również podlegał karze za niezgodne ze stanem faktycznym ww. oświadczenia (gdyby zdecydował się je złożyć).

 

W efekcie tych pomyłek domy o powierzchni zabudowy powyżej 70m2 będą korzystały z jeszcze większych "ułatwień" w budowie, niż domy mniejsze. W praktyce oznacza to, że nieprofesjonalni inwestorzy takich budynków będą narażeni na niespotykane dotąd ryzyka wypadków i szkód, których nie będą mieli świadomości.

 

Ustawa trafiła do Senatu. 
Jest krytykowana przez różne środowiska, a to może niekoniecznie pozytywnie wpłynąć na próbę naprawienia w niej błędów.

 

Linki:
- ustawa przegłosowana przez Sejm 17.08.2023 r.: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3522,

- pierwotna wersja projektu zmieniającego Prawo budowlane: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3336,

- ustawa w Senacie: https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1588.html 

 

MRiT w sprawach dotyczących nowego Prawa budowlanego

Domy bez pozwolenia – czy parlament zdoła naprawić błędy w ustawie?

Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/