Zespół Prawno-Regulaminowy POIIB

pomagamy inżynierom budownictwa

03 października 2022

Nadchodzi kolejna nowelizacja prawa - projekty budowlane tylko w postaci elektronicznej

Dzisiaj został upubliczniony projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364751 .
 
Projekt ten w swojej nieoficjalnej wersji zawierał bardzo krzywdzące konsekwencje dla kierowników budowy - dożywotni zakaz wykonywania zawodu! Taka kara miała być nakładana, za złożenie nieprawdziwego (de facto często nieprecyzyjnego) oświadczenia dotyczącego wykonania wszystkich robót budowlanych czy dołączenia dokumentacji fotograficznej do dokumentacji budowy, w przypadku niespełnienia wszystkich obowiązków objętych tym oświadczeniem.
 
Finalna wersja projektu ustawy poddawanego obecnie konsultacjom publicznym nie zawiera w sobie tego rozwiązania, jednak również przewiduje bardzo surową karę za to przewinienie – do zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres od 1 do 5 lat, połączonego z obowiązkiem złożenia egzaminu włącznie.
 
****
 
Z projektu ustawy wynika, że w najbliższym czasie mogą nas czekać kolejne zmiany przepisów budowlanych m.in. w następującym zakresie:
 
1) umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej (jak jest obecnie od 3 stycznia br.), ale również powyżej 70m2 na podstawie procedury zgłoszenia - do którego organ AAB nie będzie mógł wnieść sprzeciwu;
 
2) utworzenie Bazy Projektów Budowlanych – jej celem będzie umożliwienie dostępu do projektów budowlanych sporządzonych w postaci elektronicznej organom AAB i NB. Inwestor, zamiast załączać do wniosku projekt budowlany, będzie mógł wskazywać jego indywidualny numer po wcześniejszym umieszczeniu w Bazie;
 
3) przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (przy czym zastosowane rozwiązania wydają się zbyt kontrowersyjne, ze względu na ograniczenia w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych dla pozostałych osób posiadających uprawnienia budowlane);
 
4) znosi się ograniczenie zabudowy zagrodowej przy uprawnieniach budowlanych w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie – uprawniać będą do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu (każdego) o kubaturze do 1000 m3;
 
5) rozszerza się zakres obiektów realizowanych bez pozwolenia na budowę lecz na zgłoszenie, w tym. m.in. o przydomowe schrony i ukrycia doraźne, których definicję wprowadzono do słowniczka ustawy. Natomiast jedynie zgłoszenia będzie wymagała budowa bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności 5-15 m3, a budowa takich zbiorników do 5 m3 nie będzie wymagała nawet zgłoszenia;
 
6) projekt budowlany sporządzać się będzie wyłącznie w postaci elektronicznej (sic!);
 
7) organ AAB nie będzie sprawdzał zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami techniczno – budowlanymi;
 
8) wprowadza się system SOPAB, o którym informowaliśmy kilka dni temu tutaj.
 
****
 
Niewątpliwie największe zainteresowanie mediów budzi pomysł budowy domów jednorodzinnych bez pozwoleń na budowę. Pomimo bardzo nikłego zainteresowania inwestorów dotychczasową procedurą zgłoszenia budynków jednorodzinnych (ok. 2% przypadków w stosunku do wniosków o pozwolenie na budowę takich budynków) - wbrew opiniom specjalistów, prawodawca nadal chce forsować ten kierunek, zwiększając wręcz zakres inwestycji, które będą mogły z niego skorzystać.
 
Konsultacje publiczne mają potrwać do dnia 17.10.2022 r.
Podlaska OIIB oczywiście szczegółowo zapozna się z materiałem i złoży swoje uwagi oraz propozycje do tego projektu.

 

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o zmianach przepisów

budowlanych, zapisz się na naszą listę subskrybentów.

W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.
Nasze dotychczasowe komunikaty wyglądają tak 
Subskrybuj!
Subskrybuj!
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: zpr@podlaska-oiib.pl

Telefon: (85) 742-49-30

Adres: ul. Legionowa 28,

             lok. 103B, Białystok

Kontakt z ZPR

ePUAP: www.epuap.gov.pl

Cyfryzacja

Kalendarz legislacyjny

Publikacje

Opinie i orzeczenia

Narzędzia

Pomoc prawna

Działalność ZPR


 

ZPR jest organem pomocniczym Rady Podlaskiej OIIB. Polityka prywatności Izby znajduje się na stronie: https://pdl.piib.org.pl/